Integritetspolicy

Hos Solceller.ai är skyddet av dina personuppgifter och ditt privatliv av yttersta vikt. Vi förbinder oss att hantera dina uppgifter med största omsorg och respekt medan du utforskar alternativ och möjligheter på vår plattform.

Vilken information samlar vi in?

När du interagerar med vår webbplats, kan vi be om information för att svara på dina förfrågningar eller för att skräddarsy marknadsföringsinsatser som förbättrar din upplevelse hos oss. Vi garanterar att ingen personlig information samlas in utan ditt medvetna samtycke, vilket du ger oss genom att interagera med formulär, acceptera cookies, eller när du deltar i diskussioner på vår webbplats.

Typer av personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter inkluderar all information som kan identifiera dig, direkt eller indirekt. Detta kan vara ditt namn, e-postadress, och digitala identiteter som IP-adresser. Vi insamlar dessa uppgifter endast när du har gett oss tillåtelse, och använder dem för att optimera din navigering och interaktion på vår sida.

Anonym datainsamling

Vi använder även verktyg som Google Analytics för att samla in anonymiserad data om hur du använder vår webbplats. Denna information kan inte personligen identifiera dig och används enbart för att förstå användarbeteenden och förbättra sidans funktioner och innehåll.

Säkerhet för dina uppgifter

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och säkerhetsrisker. Dina uppgifter lagras säkert och behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för.

Kontroll över din information

Du har full kontroll över dina uppgifter och kan när som helst anpassa dina inställningar eller helt avböja datainsamling genom verktyg som Google Analytics Opt-out. För att justera eller radera din information, kontakta oss eller använd de verktyg som tillhandahålls på vår plattform.

För ytterligare frågor om hur vi hanterar din personliga information, eller om du behöver assistans, kontakta oss på [email protected]. Vi är här för att försäkra att ditt engagemang med Solceller.ai är både säkert och givande.